Language
Choose your Higit interface language:
Log in to add a photo (see top right).
 
View similar photos:
Tattoos |  Higit
 
Click "Like" to add this photo to your favorites:
Added Juli 28, 8:45 AM
Johnny Depp tak odpowiedział na podobne pytanie: “My body is my journal, and my tattoos are my story/ Moje ciało to mój dziennik, a moje tatuaże to moja opowieść”. Ile tatuaży, tyle odpowiedzi. Dla każdego znaczą co innego, ale łączy je jedno: nie da się przejść obok nich obojętnie.
What do you think about it?
Recommended photos
Join others who like tattoos: click "Like" on the right. Your friends who joined: